סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1081

7
6
5
2
9
3
1
8
46
4
2
8
5
71
6
3
9
7
93
4
7
8
7
6
5
1
2