סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1085

37
9
1
6
5
89
4
2
56
4
86
2
2
7
58
3
19
7
45
9
2
32
4
9
1
3
84