סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1086

8
6
1
2
3
4
5
97
3
5
2
9
8
6
72
1
4
6
4
35
2
1
6
9
9
8
5