סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1087

6
1
2
3
9
4
87
5
3
5
4
8
6
2
73
9
1
2
7
8
14
6
1
7
4
2
9