סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1088

8
7
9
5
3
6
2
4
1
6
3
4
82
7
9
5
1
4
2
7
1
3
9
7
3