סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1089

8
2
4
6
7
3
9
5
1
3
9
8
5
21
4
7
6
5
6
1
3
9
6
4
9