סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1090

5
7
24
3
1
79
9
86
1
3
6
17
8
59
6
42
3
8
8
29
6
12
3
9
45
7
8