סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1091

2
9
8
5
3
7
4
6
15
6
3
4
2
91
6
8
7
5
71
8
3
8
1
9
2
6
1