סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1092

3
1
25
6
54
3
98
7
1
7
84
1
9
2
68
6
35
2
9
8
76
7
93
1
42
6
9