סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1095

2
9
4
7
8
1
3
65
9
8
1
3
5
46
9
7
2
8
6
94
7
2
6
4
4
2
6