סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1096

2
8
4
1
7
3
6
5
9
6
3
8
5
29
1
7
4
4
7
1
3
6
2
8
9