סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1098

1
8
2
9
4
7
5
63
8
4
5
7
1
6
38
9
2
4
6
93
4
7
2
3
5
6
8