סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1100

6
7
5
1
3
4
9
82
3
8
1
2
75
6
8
4
9
3
8
59
1
5
2
8
7
6
9