סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1101

4
92
6
7
15
2
3
8
41
57
8
3
6
34
1
9
6
27
19
8
4
6
31
9
4
92
8