סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1104

6
2
75
4
31
2
85
9
4
83
1
2
7
94
5
6
3
17
9
3
16
1
56
4
24
7
5