סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1105

9
2
4
8
1
5
73
6
8
1
5
7
26
4
3
9
1
2
8
3
61
6
7
2
4
6
5