סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1106

2
58
1
6
9
52
74
3
6
73
9
8
18
4
5
2
6
13
7
2
45
43
8
6
8
67
1