סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1107

7
3
2
5
9
6
4
1
8
2
5
1
46
3
9
7
8
6
9
3
7
2
8
8
4