סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1109

3
94
6
15
2
9
7
86
2
57
8
1
3
41
6
9
3
82
5
19
7
7
3
86
3
68
9