סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1111

6
1
3
7
2
9
5
8
4
9
3
18
6
5
2
7
6
5
2
8
4
9
3
1
4