סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1114

9
6
5
4
7
1
38
2
9
3
1
8
2
6
94
7
5
6
4
5
78
8
3
2
1
9
3