סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1116

16
4
2
5
37
1
28
9
5
8
6
97
94
2
8
73
1
6
3
7
46
4
63
9
2
9
87