סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1117

5
1
8
3
9
2
4
67
9
7
6
9
1
84
5
3
2
1
2
48
7
7
3
9
8
1
2