סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1118

4
1
3
7
8
9
62
5
7
5
2
7
16
4
3
8
9
6
8
6
72
5
1
3
4
2
8