סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1119

6
17
5
4
53
2
89
2
1
4
9
21
8
7
64
63
5
7
3
4
56
9
15
8
8
62
4