סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1122

8
6
92
35
1
8
7
4
65
7
31
6
2
74
9
8
95
2
45
2
9
3
9
84
76
3
1