סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1123

2
7
5
9
4
1
83
6
9
3
6
1
2
7
89
4
5
2
4
8
72
3
7
6
1
6
4