סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1124

4
8
35
2
61
8
9
75
1
2
91
8
74
5
6
6
34
2
7
64
8
8
52
7
32
7
5