סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1125

6
9
2
8
3
7
1
4
5
3
4
7
91
6
2
8
5
8
1
5
4
3
6
6
9