סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1126

8
3
6
9
4
2
71
5
4
5
2
7
8
63
1
9
8
6
9
2
83
6
7
2
5
3
9