סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1127

8
7
2
3
5
4
6
19
5
4
9
6
7
81
4
3
2
8
5
73
1
9
6
4
2
4
9