סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1128

46
5
3
9
8
65
27
1
9
72
1
8
4
3
91
8
6
52
9
8
45
73
4
9
5
9
87