סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1129

52
1
8
6
7
51
3
49
7
6
39
4
24
1
3
8
52
7
9
71
4
86
9
1
4
3
59