סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1130

7
94
5
8
1
29
3
6
81
2
63
8
57
4
6
9
12
4
18
6
4
73
4
1
5
18
3