סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1131

8
2
3
4
1
5
7
69
2
4
5
7
8
39
2
1
6
5
1
89
6
3
4
1
7
5
8