סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1132

8
9
3
5
6
7
1
4
2
4
7
18
9
2
3
5
6
5
6
8
7
2
3
9
3