סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1133

1
9
6
8
5
2
7
4
39
8
4
7
13
6
9
2
5
1
32
4
8
6
8
1
5
3
7