סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1134

7
1
6
2
9
3
5
8
49
4
3
8
7
6
51
2
1
6
52
3
6
8
5
7
1
9
2