סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1135

7
3
2
5
6
1
9
4
87
9
8
5
3
24
7
6
1
3
64
1
7
9
8
2
5
2
9