סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1136

8
1
7
6
5
9
24
3
8
4
6
2
7
3
18
9
5
6
1
2
73
7
1
5
5
7
4