סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1137

1
5
8
9
2
4
6
7
3
7
9
4
6
13
8
5
2
8
4
5
7
9
3
3
8