סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1138

69
3
1
5
4
93
7
82
4
7
58
4
6
2
37
1
69
5
7
83
2
51
4
3
2
5
76