סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1139

7
4
1
3
6
9
8
5
2
6
5
9
84
7
1
3
2
9
8
4
2
4
5
5
7