סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1140

4
5
3
9
8
7
1
62
5
1
7
6
4
32
5
8
9
4
8
94
1
6
1
8
3
5
7