סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1141

93
4
1
8
57
4
6
2
79
2
85
7
1
6
59
3
41
8
63
9
8
4
82
9
5
4
27