סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1142

6
4
32
95
1
6
82
7
9
1
73
2
84
1
3
5
69
7
9
1
53
6
8
91
24
5
6