סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1143

5
6
2
1
3
4
78
9
5
1
7
9
2
8
57
4
6
3
4
8
26
9
1
4
3
9
7