סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1144

1
7
8
4
2
6
9
3
57
4
2
9
35
8
1
6
1
4
76
5
9
1
9
8
8
7
4