סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1145

85
1
6
49
3
8
67
2
9
7
2
94
51
6
3
43
8
5
3
1
45
9
4
23
7
2
68