סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1146

5
1
4
8
6
7
3
9
26
7
2
6
1
39
5
4
8
1
39
1
5
2
3
6
7
6
3